Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze sluiten wij bij de offerte en reserveringsovereenkomst in, of kunt u hier downloaden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.